กอ.รมน.เชียงใหม่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.33 ได้รับการสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อ.อมก๋อย เพื่อนำมอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

41

กอ.รมน.เชียงใหม่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.33 ได้รับการสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อ.อมก๋อย เพื่อนำมอบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

H7zjw9.jpg

เมื่อ 30 เม.ย.2565 กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.33 โดยรับการสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (ท่านหนานหล้า)​ อาทิ พริก มะเขือเทศ และแตงกวา จำนวน 1,500 กก. มอบให้แก่ผู้นำชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เครือข่ายชุมชนดอยสะเก็ด)​ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

H7zP5a.jpg

โดยมีนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ร่วมรับผัก และนำไปเเจกจ่ายให้กับประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 200 ฝายในพื้นที่ต.เชิงดอย และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

H7zOID.jpgH7zoJb.jpgH7zAhf.jpgH7zsVq.jpgH7zCYz.jpgH7zui8.jpgH7z6uR.jpg

Facebook Comments