กรมสรรพากร เผยไทยเก็บภาษี “อีเซอร์วิส” จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศ 6 เดือนทำเงินเข้าประเทศกว่า 4.26 พันล้านบาท

149

กรมสรรพากร เผยไทยเก็บภาษี “อีเซอร์วิส” จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศ 6 เดือนทำเงินเข้าประเทศกว่า 4.26 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มต่างประเทศให้บริการในประเทศไทย (ภาษี e – Service) จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศที่มาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VES) ในไทยแล้ว 127 ราย มียอดมูลค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ 60,874 ล้านบาท ทำให้สามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ได้กว่า 4,261.25 ล้านบาท

กฎหมายภาษี e – Service นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต่างประเทศที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและมีรายได้จากการให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ VES (VAT for Electronic Service) บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

สำหรับแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการต่างประเทศที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริการโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) บริการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) บริการแพลตฟอร์มสมัครสมาชิก เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ (Subscription) บริการแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลาง เช่น บริการขนส่ง (Peer to Peer) และบริการแพลตฟอร์มจองที่พัก โรงแรม ตั๋วเดินทาง (Online Travel Agency) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมสรรพากรคาดว่าจะเก็บภาษี e – Service ได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาท

eafd847e554cb6f849048f93134e63a3.jpg
ceb2de7996f22b7230af53ebfdedc29a.jpg