อัปเดตอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาลอุ้มผาง มีอาการคงที่ รู้สึกตัวดี ลืมตาเองได้ดีขึ้น นักกายภาพบำบัดทำการฝึกเดินให้ เพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อขา

313

อัปเดตอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาลอุ้มผาง มีอาการคงที่ รู้สึกตัวดี ลืมตาเองได้ดีขึ้น นักกายภาพบำบัดทำการฝึกเดินให้ เพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อขา

วันที่ 29 เม.ย. 65 โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายงานความคืบหน้าอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง มารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลราชวิถี (ฉบับที่ 11)

ความคืบหน้าอาการผู้ป่วยในขณะนี้ พบว่า ผู้ป่วยมีอาการคงที่ สามารถทำตามคำสั่งได้เป็นบางครั้ง ไม่มีอาการไข้ ไม่มีเสมหะ รู้สึกตัวดี ลืมตาเองได้ดีขึ้น แพทย์ได้ทำการเปลี่ยนท่อเจาะคอเป็นแบบชนิดโลหะ และยังคงมีนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้ทำการฝึกเดินให้กับผู้ป่วย เพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อขา ทั้งนี้ หากมีอาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในลำดับถัดไป

blank