เรื่องจริง! 5 กลุ่มต้องระวัง ห้ามลดน้ำหนักแบบ IF

139

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง5 กลุ่มต้องระวัง ห้ามลดน้ำหนักแบบ IF ทางโดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅

.

IF มีประโยชน์กับร่างกายในหลายด้าน แต่ยังอยู่ในขั้นสัตว์ทดลอง ซึ่ง 5 กลุ่มที่ต้องระวังสำหรับการลดน้ำหนักแบบ IF คือ 

  1. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 
  2. หญิงตั้งครรภ์ 
  3. หญิงให้นมบุตร เพราะจะส่งผลเสียกับสุขภาพ ทำให้เด็กและทารกขาดสารอาหารได้ 
  4. ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคกระเพาะอาหาร ผู้มีพฤติกรรมการกินผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยง 
  5. ผู้หญิง หรือเด็กอ้วน ควรระวัง 

สำหรับผู้ชายวัยทำงานที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ สามารถบริหารจัดการเวลาได้ หรือผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำสามารถทำ IF ได้

.

อย่างไรก็ตาม การทำ IF ที่ไม่ถูกวิธีจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงจากการขาดสารอาหาร การกินผิดเวลาอาจเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะอาหาร สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ก่อน ซึ่งข้อแนะนำ คือ ควรเน้นกินอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม รวมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน หมั่นออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

.

60d783bc5ecd5f400a3eedb2f2bf4d27.jpg

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/ หรือโทร 02-5904332

.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

พรสวรรค์ ชาติมนตรี(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)