สอบสัมภาษณ์พยาบาลฯ ม.แม่โจ้ คึกคักตั้งแต่วันแรก คัดผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์กว่า 500 ให้เหลือเพียง 50 คนเท่านั้น

703

สอบสัมภาษณ์พยาบาลฯ ม.แม่โจ้ คึกคักตั้งแต่วันแรก คัดผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์กว่า 500 ให้เหลือเพียง 50 คนเท่านั้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

e195cfd1eae6e8dbab6fc5053fc4aa1e.jpg

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะเปิดใหม่ที่มีความพร้อมทั้งหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าสอบเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 506 คน มหาวิทยาลัยได้จัดการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2565 เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเพียง 50 คนเท่านั้น และจะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ทาง www.admissions.mju.ac.th

34d04af0adc086c1284ea164668333c4.jpg

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

5b8b89a85f33e79a07a6480d6516f5ba.jpg4fc73c4977cca8d738df9a1832d7a0b5.jpg6e7b83193b3bff95b2984ee73ff03c7f.jpg1eb9a39b6b758668657f3bff18bf9f0f.jpg
90502a823942c32ce8a2ec30bbbaf220.jpg

754a2a1c421903632724c3c0aeb6d9c5.jpg
8c2cb4f04af23c62ce55d7f2006ad253.jpg0429fe80f420873e497468f9c35f592c.jpg70304262c54c42ab36a9efeae9a7bb80.jpg8e26aa2bcbd3aded8b178f9ae33f1d17.jpg46740457f71d8a6b10ff51174181fb80.jpg

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้

Facebook Comments