คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี เริ่ม 1 พ.ค. นี้ 

2476

คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี เริ่ม 1 พ.ค. นี้ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา เข้ารับการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ฟรี! ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด วัคซีนตัวนี้ครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ (an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus, an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; และ a B/Austria/1359417/2021 (B/ictoria lineage)-like virus.) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) ผู้สุงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6) โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ 7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับข้อความ SMS แจ้งให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! สามารถ Walk in เข้ารับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านได้เลย หรือโทรสอบถามล่วงหน้า ยกเว้นในกรุงเทพมหานคร จะต้องจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า ผ่านแอป “เป๋าตัง” เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา