ปรับขึ้นค่าบริการ เข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีผล 7 มิ.ย. 65

4575

ปรับขึ้นค่าบริการ เข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีผล 7 มิ.ย. 65

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติฯ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการ หรือค่าตอบแทนและอัตราค่าบริการ หรือค่าตอบแทน ในการให้บริการและการอำนวยสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ.2564 โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

blank