ผู้เชี่ยวชาญ ม.แม่โจ้ ชี้ปรากฏการณ์ไส้เดือนอพยพ ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีโอกาสเกิดน้ำท่วม-อุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลัน และเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่บอกว่าสภาพแวดล้อมกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

1933

ผู้เชี่ยวชาญ ม.แม่โจ้ ชี้ปรากฏการณ์ไส้เดือนอพยพ ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีโอกาสเกิดน้ำท่วม-อุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลัน และเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่บอกว่าสภาพแวดล้อมกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 20 เม.ย.65 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ .เชียงใหม่ กล่าวถึง อธิบายกรณีนักท่องเที่ยวถ่ายคลิปพบไส้เดือนจำนวนมากที่ .อุ้มผาง จ.ตาก ว่า เป็นปรากฏการณ์ไส้เดือนอพยพที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อม ปกติมักจะเห็นในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าฤดูหนาว เนื่องจากใต้ดินเริ่มแห้งและขาดน้ำ แต่ไส้เดือนต้องการความชื้นในการช่วยหายใจ เป็นเซนเซอร์รับแสงและรับเสียง ก็จะพากันอพยพไปหาที่ที่มีความชื้นมากกว่า หรือ บางกรณีที่ดินมีความชื้นมากจนเกินไป ก็จะอพยพไปหาที่แห้งเพราะไส้เดือนไม่อยู่ในพื้นที่แฉะ ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ไส้เดือนก็จะพากันอพยพขึ้นมาบนดินเพื่อเคลื่อนที่ไปหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสม

e477537dd6e6d796d5ae203382924f23.jpg

ไส้เดือนอพยพเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่บอกว่าสภาพแวดล้อมกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่ปกติและไม่ปกติ ก่อนหน้านี้เคยพบในภาคเหนือและภาคอีสาน แต่ก็ไม่บ่อยนัก โดยส่วนใหญ่พบเป็นการอพยพหนีน้ำท่วม โดยไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

6510d76ced4ce9d47b10bede1f84a06b.jpg

ส่วนการอพยพที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ จะเป็นสัญญาณบอกเหตุน้ำท่วมใหญ่ล่วงหน้าหรือไม่ ถือว่ามีความเป็นไปได้ เพราะไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อธรรมชาติ ฝนตกน้ำท่วม หรือ อากาศเปลี่ยน ไส้เดือนจะรู้ก่อน เมื่อเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมก็จะพยายามเคลื่อนที่ไปอยู่ในที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามสัญญาณบอกเหตุนี้อาจไม่ใช่น้ำท่วมเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นกรณีที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อพวกมันก็เป็นได้

อาจารย์อานัฐ บอกว่า ไส้เดือนไม่เป็นอันตรายต่อคน ในประเทศไทยมีสองกลุ่มคือกลุ่มสีแดง และกลุ่มสีเทา โดยตามคลิปล่าสุดนี้เป็นไส้เดือนกลุ่มสีเทา เป็นกลุ่มที่มีความยาวและมีพลัง สามารถมุดลงไปใต้ดินได้กว่า 1 เมตร นิสัยชอบจำศีลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพื่อรักษาความชื้นของผิวหนัง แต่หากดูแล้วจำศีลไม่ไหวก็จะพากันอพยพเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ โดยไส้เดือนอพยพจำนวนมากนี้ หากไม่ถูกนกกินหรือถูกคนเก็บกวาดไปเสียก่อน พวกมันจะลงดินไปหาที่อยู่ใหม่ภายใน 1 – 2 วัน

d071bfa55edc248a17950e14d5a0e7e6.jpg
23114b1c6b7571d15d1153605acdca88.jpg
cab69eb8ccbe5fa3afebccd69e14bc25.jpg
b46babaaf0223542d0e3b1eea2ac3fd2.jpg
6d1d9d569c17a6325de4cf293d235507.jpg
397f043c3ec9effcde5b720da59d1455.jpg
c555c7aa0ba0fc1907aabe9790257f2e.jpg

Facebook Comments