22 – 26 เมษายน 2565 นี้! ชวนทุกคนมาเที่ยวงานชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

479

22 – 26 เมษายน 2565 นี้! ชวนทุกคนมาเที่ยวงานชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ยกขบวนชุมชนท่องเที่ยวและกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดแสดงสินค้าและบริการ กว่า 50 ร้านค้า ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม , กิจกรรมสินค้าและหัตถกรรม, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ , กิจกรรมการจัดนิทรรศการ , กิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรีจากชุมชน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และการแสดงมินิคอนเสิรต์ จาก Gap The voice ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2565 ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต