องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

98

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันวันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้พืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชา” ประจำปี 2565 โดยมี นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดอบรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจได้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน เข้าถึงและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ที่มั่นคง ยั่งยืน โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งมีเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจ เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

38b2a7843392fc95f65cf0185e81d0a8.jpg
dc26f63dbd74d97da641177f2bf940ff.jpg
c12b6bea81e3dd0d1d88726dbcbe5d69.jpg

ในวันที่ 17 เม.ย.เริ่มเวลา 08.00 น.เริ่มบรรยายเรื่อง กัญชง กัญชา กะท่อม กับคนไทยในปัจจุบัน โดย พลอากาศตรี นายแพทย์ ไกรสร วรดิถี, บรรยายเรื่อง สารสำคัญในกัญชา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร เพียงฤทัย วรดิถี, บรรยายเรื่อง การใช้กัญชาในการรักษา โดย อาจาร์ย ดร นายแพทย์ ชนินทร์ ลีวานันทร์ ส่วนช่วงบ่ายบรรยายเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับกัญชา โดย อาจารย์ วินัย แก้วมุณีวงศ์, บรรยายการสอนการปลูกกัญชา โดย Mr. KD นายอร่าม ลิ้มสกุล หรือลุงดำแห่งเกาะเต่า, บรรยายข่าวสารเกี่ยวกับกัญชาแบบอัพเดท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย คุณทอมมี่ ป.วรานนท์ ผู้ครํ่าหวอดในวงการกัญชา ตามด้วยการบรรยายเรื่อง การแปรรูปกัญชาให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดย แม่มดกัญชา Dr.แก้มหอม ณ ล้านช้าง อย่างไรก็ตาม กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม.

bf1af51ecf260cab9ba2c087d0718064.jpg
503e403a12c0dfbb04b3935ab5dba64a.jpg
7fdefc53eea088f3617d8c9376d7e663.jpg

Facebook Comments