มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น 85 สำหรับหลักสูตร 2 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถี ปรัชญา อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

199

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น 85 สำหรับหลักสูตร 2 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถี ปรัชญา อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น 85 สำหรับหลักสูตร 2 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถี ปรัชญา อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้เรียนรู้วิชาชีวิต ที่จะได้ไปปรับใช้หลังจากจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่น 49) เป็นประธานในพิธี พร้อมให้โอวาทและบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรัชญา คติพจน์และคำสอนลูกแม่โจ้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.-.png

LINE_ALBUM_-_2.jpgLINE_ALBUM_-_120f7af51a9681982.jpg

LINE_ALBUM_-_4.jpgLINE_ALBUM_-_1.jpg

LINE_ALBUM_-_2217a5b9739409dd9.jpg
LINE_ALBUM_-_3.jpg
LINE_ALBUM_-_63b4051ffe1c7f9c2.jpg
LINE_ALBUM_-_7.jpg
LINE_ALBUM_-_71c88e27d4b8fecc0.jpg
LINE_ALBUM_-_7_0.jpg

กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการร่วมกันขององค์กร 3 ฝ่าย ได้แก่ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 233 คน โอกาสนี้มีการบรรยายพิเศษคติพจน์ที่สำคัญของลูกแม่โจ้ ได้แก่ คติพจน์ลูกแม่โจ้ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” โดย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่น 49) , คติพจน์ลูกแม่โจ้ “แม่โจ้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี” โดย อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แม่โจ้รุ่น 33) และพี่สอนน้อง “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย บุคคลสำคัญ และบทแพลงแห่งแม่โจ้” โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (แม่โจ้รุ่น 60)

จากนั้น เป็นกิจกรรมกำเนิดลูกแม่โจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกแม่โจ้ โดย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ผู้นำองค์กรนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ อัญเชิญสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย นำขบวนนักศึกษา ลอดซุ้มเกียรติยศมหาวิทยาลัย ข้ามสะพานกำเนิดลูกแม่โจ้ พร้อมรับของที่ระลึก(ผ้าอ้อม) จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าแม่โจ้ แล้วเคลื่อนขบวนไปยังสระเกษตรสนาน เพื่อปฏิญาณตน รับฟังคำประกาศรุ่น และร่วมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย แล้วเคลื่อนขบวนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ต่อด้วยร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เจิมหน้าผากแสดงความยินดีกับลูกแม่โจ้ รุ่น 85 โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และศิษย์เก่าอาวุโส ณ หน้าอนุสาวรีย์พระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ มาร่วมให้การต้อนรับและเป็นกำลังในแก่ลูกแม่โจ้ รุ่น 85 จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป

LINE_ALBUM_-_5.jpg
LINE_ALBUM_-_5_0.jpg
LINE_ALBUM_-_5_1.jpg

LINE_ALBUM_-_6.jpg

566e609b5579edae70f1bddd349fcc3a.jpg

e6e7e4e64e206421471d1d8fe4e7fa2e.jpg

IMG_2192.jpgIMG_2184.jpg

 

ทั้งนี้ ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วย ATK และดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต