ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย นางงามภาคเหนือ เปิดตัวนางงาม 18 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อร่วมชิงมงกุฏ นางสาวไทย 2562

5 สิงหาคม 2562  สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีดับเบิ้ลยู อินเวสเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับสิทธิ์การจัดประกวด และ ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย นางงามภาคเหนือ จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวนางงาม 18 จังหวัดภาคเหนือ” เข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องจุมเงิน โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดนางสาวไทย เป็นเวลาทั้งหมดกว่า 86 ปี ได้ทำการจัดการประกวด “นางสาวไทย 2562” หลังจากมีการงดจัดประกวดเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในครั้งนี้ได้ บริษัท ทีดับเบิ้ลยู อินเวส เมนท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้รับสิทธิ์การจัดประกวดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2562–2566) โดยภายในงานจะมีการมอบมงกุฎให้กับนางสาวไทยคนใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามนานาชาติ 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งรูปแบบการจัดประกวดในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 77 จังหวัด เข้าสู่รอบภูมิภาค แบ่งเป็น อีสาน กลาง ใต้ และเหนือ รวม 4 ภูมิภาคคัดภูมิภาคละ 10 คน รวม 40 คน เข้าสู่การประกวดนางสาวไทย และในปีนี้นางสาวไทย จะไม่มีตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ 2 แต่จะมีตำแหน่งรองชนะเลิศประจำภูมิภาค ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรม, ทูตการท่องเที่ยว และทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค

สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นของภูมิภาคเหนือ ประกอบด้วย 18 จังหวัด อาทิ กำแพงเพชร, ชัยนาท, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณระย้า อิสริยยศวดี ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย 2562-2563 นางงามภาคเหนือ เป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้

7002d99bfe1a5d06a279100302ff11b4.jpg
78269c457a2ab2bf344b0d7eb2e9f9b2.jpg
4e27e803e5bbe2fe334bfcc8bc9d0a65.jpg
811938352f5add351dbe34973ea08a4c.jpg
719d98b37003646cfd1c0b3672dd3e33.jpg
764c0957f0ce31c2aa2e9e26ddb1bbd0.jpg
86d0b5eeb00bf1d25647951bd1d21fea.jpg
155882ffe69d75cd05ca668671969bca.jpg
6b16fc633d678c5c662392f511d1cc9b.jpg
f6061e6daf31821048b8eb9fc0f2426d.jpg
ad4b12a732058d7f4f19b9bf85f6ea69.jpg
1a940e74c6f180d5c2ecd8c9d856fca3.jpg
f036009b73d29aea21bc925421aaced3.jpg
3d09106fd1de506f25451d4ba5346a06.jpg
ec71aa2ce705037a0bc2f0b8daae7c21.jpg
b4d9e56c602792ddf013bcb476baecd9.jpg
5bf36241ec69bc1fed3565db06d6bad0.jpg
0b95a2e0b0d78eee7cf85a7fb0e1a10d.jpg
d8a95e04bad33d3906970cd7d49be167.jpg
46ffe439022c4e6770d4b9c3404e732e.jpg
1aeea4b8a8481217f9f4516dbbef2f30.jpg
0297f3dde759950584accd3e407a2b22.jpg
3fdfb647a84bf3a101b1f6ef6048c550.jpg