ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่าในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดับไฟได้ทันที พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนและสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

90

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่าในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดับไฟได้ทันที พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนและสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมแผนดำเนินงานที่เหมาะสมในการรับมือกับปัญหา ในห้วงเดือนมีนาคม นี้ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมการประชุม

ช่วงเดือนมกราคม 2565 พบว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จากสถิติพบจุดความร้อน Hotspot จำนวน 252 จุด เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 756 จุด และเดือนมีนาคม พบแล้ว จำนวน 484 จุด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา พบว่าลดลงกว่าร้อยละ 60 ส่วนมากพบในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ รองลงมาเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรม พื้นที่ สปก. และในชุมชน ตามลำดับ โดยค่าคุณภาพอากาศ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม ไม่พบเกินค่ามาตรฐาน ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ พบว่าเกินค่ามาตรฐาน 2 วัน สำหรับเดือนมีนาคม พบว่าเกินค่ามาตรฐาน 5 วัน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 วัน

ส่วนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ FIRE-D ได้มีการอนุมัติให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงไปแล้วกว่า 167,548 ไร่ ตั้งแต่เดือน มกราคม ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้นายอำเภอแต่ละพื้นที่เป็น Single Command ควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ให้ลุกลามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่วนในช่วงที่มีสภาพอากาศนิ่ง ลมอ่อน เพดานการลอยตัวของฝุ่นละอองต่ำ ทำให้ฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ขอให้งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่ รวมทั้งเข้มงวดในการตรวจจับรถควันดำ และตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ นอกจากนี้ได้เเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งห้องปลอดฝุ่น และหน่วยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม นี้ จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังไฟป่า โดยเพิ่มชุดลาดตระเวนให้มากขึ้น และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-808 และสั่งการให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุในพื้นที่ เพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟได้ทันที ไม่ให้เกิดการลุกลาม

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments