แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบกับประชาชน

52

แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบกับประชาชน

r2lhFQ.jpg

วันที่ 7 มี.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายจังหวัด โดยมี พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการฯ ให้การต้อนรับ

r2lTGg.jpg

แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ภายหลังกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วง 28 ก.พ.- 6 มี.ค.65 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ระหว่าง 40 – 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 48 – 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 61 – 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุด ที่ ต.จองคำ อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

r2l3tS.jpg

สำหรับจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วง 28 ก.พ.- 6 มี.ค.65 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 1,741 จุด โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ และจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวน จำนวน 693 จุด, พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 679 จุด ,พื้นที่เกษตร 171 จุด และพื้นที่เขต สปก. 126 จุด

r2l1q2.jpg

นอกจากนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่ ลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานเพื่อป้องปรามการเผาป่า และการทำแนวกันไฟและร่วมดับไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 249 ครั้ง ขณะที่ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 15 ชุด ลงพื้นที่เป้าหมายในการทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง รณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาในชุมชน พร้อมร่วมสร้างฝายในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ ลดปัญหาหมอกควัน จำนวน 21 ครั้ง

ในส่วนของการปราบปรามห้วงที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำผิดต่อประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ที่ อ.งาว จังหวัดลำปาง 1 ราย และที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก 1 รายจากการเผาในพื้นที่แปลงเกษตรปลูกไร่อ้อย พื้นที่เสียหายประมาณ 2 ไร่ โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนประกาศจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทำบันทึกจับกุม และนำส่งพนักงานสอบสอบ สภ.แม่สอด เพื่อดำเนินคดี

ทั้งนี้ ภาพรวมค่าคุณภาพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 6 มี.ค.65 เกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 14,926 จุด เมื่อเทียบปี 64 (41,471) ลดลง 26,545 จุด คิดเป็น 64.01% เมื่อเทียบปี 63 (64,363) ลดลง 49,437 จุด คิดเป็น 76.81%

อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองห้วงเดือนมกราคม – เมษายน 2565

r2lf2V.jpgr2l9ln.jpgr2lwfW.jpgr2lKH1.jpg