ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำทุกอำเภอเร่งรณรงค์บูสวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 พร้อมย้ำแต่ละอำเภอติดตามการแยกกักตัวของผู้ติดเชื้อในชุมชน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

340

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำทุกอำเภอเร่งรณรงค์บูสวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 พร้อมย้ำแต่ละอำเภอติดตามการแยกกักตัวของผู้ติดเชื้อในชุมชน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอรณรงค์บูสเตอร์วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าหมายฉีดเข็มที่ 3 แก่ประชาชนครบ 100% ภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรค เนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน สามารถแพร่กระจายและติดเชื้อได้ง่าย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชน และหากได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ก็สามารถขอรับเพิ่มเติมจากส่วนกลางได้ตลอดเวลา

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนมกราคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อยืนยันเฉลี่ย 14 วัน จำนวน 291 ราย และมีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเฉลี่ย 14 วัน จำนวน 2,454 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายมากถึง 2,497 ราย ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และรักษาด้วยระบบการแยกกักที่บ้าน หรือ Home Isolation อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์การระบาดภาพรวมของประเทศยังคงเพิ่มสูง แต่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่กลับมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงจากห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องต่อไป

พร้อมขอให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ติดตามการกักแยกตัวของผู้ติดเชื้อในชุมชน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการติดเชื้อในกลุ่มครอบครัว ทั้งนี้ กรณีประชาชนสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และตรวจ ATK ด้วยตนเอง แล้วพบว่าขึ้น 2 ขีด หมายถึงว่า “ติดเชื้อ” ให้ติดต่อศูนย์ประสานงาน ATK เชียงใหม่, ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอ, โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทร 1330 กด 14 เพื่อรับการคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษา โดยหากผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย จะรักษาตามอาการ และแยกกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย เตรียมจัดแคมเปญ “ถกแขนเสื้อเตื้อที่ 3 เตรียมฮับลูกหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง” Kick off ปูพรมพร้อมกัน 25 อำเภอให้วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคมนี้ และมอบหมายให้ทุกอำเภอ ค้นหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย จากการขาดโอกาส เข้าไม่ถึงบริการ เช่น การเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีใครพาไปรับบริการ ให้มีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่