กรมทางหลวง เร่งบูรณะปรับปรุงทางม้าลาย บนทางหลวงทั่วประเทศกว่า 1,700 แห่ง คาดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

68

กรมทางหลวง เร่งบูรณะปรับปรุงทางม้าลาย บนทางหลวงทั่วประเทศกว่า 1,700 แห่ง คาดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) ปรับปรุงทางม้าลายทั่วประเทศให้มีสภาพพร้อมใช้งานนั้น ขณะนี้ ทล. ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงทางม้าลายในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้องและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม การมองเห็นในบริเวณทางข้ามไม่ชัดเจนมีสิ่งบดบังสายตา ป้ายและเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางข้ามไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานและสภาพไม่สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน เป็นต้น โดยจะทำการบูรณะปรับปรุงป้ายและเส้นทางม้าลายมีความชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ทางม้าลาย และผู้ขับขี่ยิ่งขึ้น

สำหรับทางม้าลายในความรับผิดชอบของ ทล. มีทั้งสิ้นจำนวน 5,176 แห่ง (แบ่งตามสำนักงานทางหลวง) ดังนี้ สทล.1 (เชียงใหม่) 479 แห่ง สทล.2 (แพร่) 371 แห่ง สทล.3 (สกลนคร) 265 แห่ง สทล.4 (ตาก) สทล.5 (พิษณุโลก) 191 แห่ง สทล.6 (เพชรบูรณ์) 220 แห่ง สทล.7 (ขอนแก่น) 250 แห่ง สทล.8 (มหาสารคาม) 256 แห่ง สทล.9 (อุบลราชธานี) 385 แห่ง สทล.10 (นครราชสีมา) 260 แห่ง สทล.11 (ลพบุรี) 280 แห่ง สทล.12 (สุพรรณบุรี) 371 แห่ง สทล.13 (กรุงเทพ) 504 แห่ง สทล.14 (ชลบุรี) 135 แห่ง สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) 310 แห่ง สทล.16 (นครศรีธรรมราช) 247 แห่ง สทล.17 (กระบี่) 204 แห่ง และ สทล.18 (สงขลา) 267 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงทั้งสิ้น 1,791 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2565

ทั้งนี้ ทล. ขอความร่วมมือผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถให้คนเดินข้ามบริเวณทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

Facebook Comments