ถนนสีเขียวบ้านดอนปิน แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการการพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศน์เกษตรเมืองเชียงใหม่ ของทีมวิจัย คณะเกษตรฯ มช.

91

ถนนสีเขียวบ้านดอนปิน ซอย 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการการพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศน์เกษตรเมืองเชียงใหม่ ของทีมวิจัย คณะเกษตรฯ มช.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บ้านดอนปิน ซอย 5 โครงการถนนสีเขียว หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่แปลงปลูกผักของ นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ ในฐานะประธานโครงการ “ถนนสีเขียวบ้านดอนปิน ซอย 5” และแปลงปลูกผัก มีแปลงปลูกผักลอยฟ้า (ปลูกบนอาคารสูง 3 ชั้น) แปลงผัก “ดีดี ฟาร์ม” ของนายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนัน ต.แม่เหียะ และเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี พร้อม นางปุณฑริกา คำบุญทา ผู้จัดการวิสาหกิจฯ และที่แปลงผักในบ้านของ นายขจรศักดิ์ อุ่นเรือน ที่อยู่ ซอย 5 ทั้งหมดได้ปลูกผักสวนครัวตาม “โครงการการพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศน์เกษตรเมืองเชียงใหม่” โครงการดีๆดังกล่าว ได้รับการประสานมาจาก นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ เพื่อให้ปลูกพืชผักต่างๆนำไปรับประทานได้ในพื้นที่บ้านตัวเอง หากเหลือก็สามารถนำไปขายได้อีก ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ปลูกผักกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

7881340be90b55670b4757e37edca59f.jpg
8432dde1e516f7fd5a81cb1b1879884c.jpg
538a203e298f1dc6fab19f9ce7887350.jpg

วันนี้นายทัพไท หน่อสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศน์เกษตรเมืองเชียงใหม่ พร้อมนายฐากูร ปัญญาใส นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.ผู้ร่วมวิจัยตามโครงการฯดังกล่าว พร้อมคณะนักวิจัย ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศน์เกษตรเมืองเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มช.ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และทีมวิจัยฯได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามโครงการดังกล่าว ได้ชมสวนผักในบ้าน และให้คำแนะนำชาวบ้านในการปลูกผักที่ถูกต้องด้วย

พร้อมกันนั้นยังมีนายธนายุทธ์ ปัญญางาม เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมโครงการสวนผักในเมือง ในพื้นที่ ต.แม่เหียะ ก็ลงพื้นที่ดูงานและส่งเสริมกิจกรรมโครงการ “สวนผักในเมือง” ในพื้นที่ ต.แม่เหียะ

bb50829a9593ef92ff6e777324dd6201.jpg
e833b92d7a449d35f1fa7fc451b13f16.jpg
664c1c2bc895ed0db63b31c58862f103.jpg
04c5dbba0f7e7c1d2e9a52198eee2a56.jpg

นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ ประธานโครงการถนนสีเขียวบ้านดอนปิน ซอย 5 กล่าวว่า ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้เน้นย้ำให้ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เมื่อมีโครงการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศน์เกษตรเมืองเชียงใหม่ มช.ได้สนับสนุนงบประมาณมาจำนวนหนึ่ง ตนได้เข้ารับการอบรมได้ความรู้มาแล้วก็นำมาบอกชาวบ้านในพื้นที่ ให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชผัก เพื่อมีพืชผักที่ปลอดสารเคมีไว้รับประทานกัน โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน คือนายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนัน ต.แม่เหียะที่ปลูกผักไว้รับปรทานเองที่บ้านและนำผักที่ปลอดภัยดังกล่าวส่งขายให้สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งกำนันดี มีความรู้เรื่องปลูกพืชผักนานาชนิดมาก่อนแล้ว ได้แบ่งปันความรู้ กำนันดีได้เป็นพี่เลี้ยงให้ชาวบ้านแนะนำการปลูกผักชนิดต่างๆ ชาวบ้านก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น จากที่เริ่มต้นปลูกพืชผักกันก่อน 3 ครัวเรือน วันนี้หลายๆครอบครัวได้ปลูกก้นมากขึ้น หวังว่าในอนาคต ถนนในหมู่บ้านดอนปิน ซอย 5 จะเป็นถนนสีเขียวที่ปลูกผักปลอดสารพิษกันทั้งหมดต่อไป

ด้านนางปุณฑริกา คำบุญทา ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ฯ กล่าวว่า ยินดีต้อนรับทีมวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศน์เกษตรเมืองเชียงใหม่ และยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่เข้ามาชมสวน ดีดี ฟาร์ม และยินดีที่จะให้คำแนะการปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ปุ๋ยใส้เดือน และขั้นตอนการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ

ผู้ที่สนใจเข้าไปชมได้ที่ https://www.facebook.com/smilegreenroad หรือ โครงการถนนสีเขียว มีหน้าเพจเฟซบุคชื่อ Mae-Hia GreenRoad:ผักยิ้มแม่เหียะ

688cf99be029c35f54bfce513979e26a.jpg
09e7dd9f4cf2d30ccbf357159d40cd52.jpg
01ebeab668c1ec4a11f2646e3351939c.jpg
82d271c72d7e8ab2f2f648542caa5158.jpg
250d3649417b5579a72d228456dffa3c.jpg

Facebook Comments