ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำ “การสวมแมส” คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในเวลานี้ แนะปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล

213

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ “การสวมแมส” คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในเวลานี้ ขอทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนอยู่กับโควิด-19 อย่างรู้เท่าทัน และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อลดลง โดยมีผู้ป่วยรุนแรงที่อยู่ในอัตราคงตัว คือมีผู้ป่วยปอดอักเสบ 24 ราย และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 14 ราย ด้านความพร้อมของเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองและสีแดงยังคงมีเพียงพอ ส่วนเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวมีจำนวนไม่จำกัด ทั้งนี้ การรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อแบบเฉลี่ย 14 วัน เป็นไปตามแนวทางของ ศบค. ที่มุ่งให้ความสำคัญไปที่การป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ด้านแพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากข้อมูลพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อยู่ที่ร้อยละ 0.07 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นกัน ที่ร้อยละ 0.09-0.15 ทั้งนี้ หากประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็มขึ้นไป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก็จะสามารถป้องกันการติดโรคและป่วยรุนแรงได้ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ดำเนินชีวิตได้ภายใต้วิถีใหม่ ตามแนวทาง V-U-C-A คือ Vaccine ฉีดให้ครบ ลดป่วยหนัก, Universal Prevention ป้องกันตัวตลอดเวลา ห่างไกลจาก COVID, นำมาตรการ Covid free setting สถานที่ให้บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ ATK (Antigen Test Kit) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ

ขณะที่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชนเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่กับโควิด-19 อย่างรู้เท่าทัน หรือ Smart living with covid-19 และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล ย้ำ “การสวมแมส” คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในเวลานี้

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนมกราคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อยืนยันเฉลี่ย 14 วัน จำนวน 305 ราย และมีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเฉลี่ย 14 วัน จำนวน 2,344 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระบบการรักษา จำนวน 15,496 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments