อุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ “ฤดูร้อน” อย่างเป็นทางการ 2 มี.ค. 65 นี้ คาดปีนีร้อนทะลุ 35 องศาฯ

178

อุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ “ฤดูร้อน” อย่างเป็นทางการ 2 มี.ค. 65 นี้ คาดปีนีร้อนทะลุ 35 องศาฯ

วันที่ 1 มี.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2565 โดยระบุว่า ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียลขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม บริเวณประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

blank

แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะอากาศในช่วงต้นฤดูร้อนนี้จะแปรปรวนและมีฝนตกเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565

blank