สปสช. แจก ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไป ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง

6228

สปสช. แจก ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไป ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง

แนวทางในการรับชุดตรวจ ATK เฟส 2 สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

กรณีรับบริการผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

• เข้าแอปฯ เป๋าตัง/กระเป๋าสุขภาพ เลือก “ฟรี ชุดตรวจโควิด”

• ทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนรับชุดตรวจโควิด-19

• หากมีความเสี่ยง ระบบจะให้ค้นหาหน่วยบริการใกล้ฉันและโทรติดต่อสอบถาม

• เดินทางไปรับพร้อมมือถือที่มีแอปเป๋าตัง เพื่อใช้สแกน QR Code แอปถุงเงินของหน่วยบริการ

• ได้รับชุดตรวจ 2 ชุด นำกลับมาตรวจและบันทึกผลผ่านแอปเป๋าตัง/กระเป๋าสุขภาพ อีก 14 วัน หรือวันที่ 15 สามารถไปรับใหม่ได้อีกครั้ง หากมีความเสี่ยง (เปลี่ยนจำนวนวันจาก 2 ชุดต่อ 10 วัน เป็น 2 ชุดต่อ 14 วัน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข)

*** สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนได้ที่ https://krungthai.com/link/paotang-ktbwallet

กรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

• โทร 1330 กด 17 หรือผ่านเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th เพื่อตรวจสอบข้อมูลหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

• เดินทางไปที่หน่วยบริการ พร้อมบัตรประชาชน/สูติบัตร เพื่อให้ ตัวแทนหน่วยบริการ ทำประเมินความเสี่ยงให้

• หากมีความเสี่ยงจะได้รับชุดตรวจ 2 ชุด และนำกลับมาตรวจและกลับมาแจ้ง ตัวแทนหน่วยบริการที่ให้บันทึกผลตรวจให้ ทั้งนี้ หลังจากได้รับแจกไปแล้ว อีก 14 วัน หรือวันที่ 15 สามารถมาขอรับได้อีก (เปลี่ยนจำนวนวันจาก 2 ชุดต่อ 10 วัน เป็น 2 ชุดต่อ 14 วัน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข)

ทั้งนี้ชุดตรวจ ATK ที่กระจายในครั้งนี้ สปสช. เน้นเป็นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช.จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK ในบัญชีนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 17 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

Facebook Comments