เชียงใหม่เตรียมประสาน รพ.สต. จัดยาให้ผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวในระบบ Home Isolation ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดป้องกันการแพร่ระบาด

788

เชียงใหม่เตรียมประสาน รพ.สต. จัดยาให้ผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวในระบบ Home Isolation ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดป้องกันการแพร่ระบาด

วันที่ 26 ก.พ. 65 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ ให้ปฏิบัติตามแคมเปญของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินมาตรการ “สัปดาห์คนเชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID-19” โดยได้มีการประชุมร่วมกับแต่ละอำเภอผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงการดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวในระบบ Home Isolation ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานมากที่สุด ทั้งนี้ให้แต่ละอำเภอประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปและในส่วนของสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน และยังได้มอบหมายให้อำเภอที่เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ในส่วนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้เตรียมออกให้บริการตรวจ ATK แก่ประชาชนพร้อมจ่ายยาทันที หากผล ATK เป็นบวก โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ตามสำนักงานแขวงต่างๆ ของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย และแขวงกาวิละ ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ตามพื้นที่ใกล้เคียงได้

ด้าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ยังคงทรงตัวอยู่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยกว่า 17,000 ราย ส่วนเตียงสำหรับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนักยังคงว่างถึงร้อยละ 70 ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งเพื่อให้ผู้ป่วยที่ตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก สามารถรับยาได้ทันทีและเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Home Isolation และขอให้กลุ่มเสี่ยงสูงเคร่งครัดในการกักตัวจนครบ 7 วัน และสังเกตุอาการตนเองอีก 3 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 392 ราย และพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 2,580 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ขอให้ประชาชนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันตนเอง พร้อมทั้งเข้ารับการฉัดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันและลดความรุนแรงของโรคที่จะตามมา

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments