ชาวเชียงใหม่ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” เป็นเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ะระบาดโควิด-19

3217

ประชาชนชาวเชียงใหม่ ทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 กันอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ะระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65 ที่หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดโมเดอร์นา กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดสรรวัคซีนทางเลือกชนิดโมเดอร์นา จำนวน 160,000 โดส โดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 60,000 โดส มากระจายฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังเป็นการให้บริการแก่ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

b92c8e4aaf1198e1b8b6063f2c9c28fb.jpgสำหรับวันนี้ พบว่ามีประชาชนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนที่ หอประชุม 80 พรรษา มากกว่า 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มาขอรับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 (เข็มกระตุ้น) โดยพบว่า ตั้งแต่เปิดให้บริหารฉีดวัคซีนวันที่ 17 ก.พ.2565 เป็นต้นมา มีผู้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ของ อบจ.เชียงใหม่ ไปแล้ว กว่า 5,200 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียน ผ่าน QR code เพื่อจองเวลาฉีดในช่วงเช้า หรือ Walk in เข้ารับวัคซีนในช่วงบ่ายได้ ที่หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการครั้งต่อไปในวันที่ 24, 28 กุมภาพันธ์ วันที่ 2 – 4 และ 7 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

b1d50016013f506f0be98fb1206eea08.jpg

6b8e05aab2b9ede75bc2491755641db0.jpg7f60e75b67264f85f290e74a80e30499.jpg

Facebook Comments