งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ กระแสตอบรับดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 6 หมื่นคน นับเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

277

เผยงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ กระแสตอบรับดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 6 หมื่นคน นับเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษานครพิงค์” ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา นั้น

9d6ddb1f25ca1a94d64cd7a9744042ba.jpg

พบว่ามีการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าเยี่ยมชมสวนประมาณ 60,000 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยถึงร้อยละ 83 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 17 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นอุปสรรคในการเดินทางของนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังคงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รวมถึงประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงให้ความสนใจและเข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก และผู้ร่วมงานส่วนใหญ่พึงพอใจกับการจัดงาน โดยเห็นว่าการจัดดอกไม้ภายในงานและบริเวณโดยรอบมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและมีสีสันที่สวยงาม ช่วยสร้างภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ba7fea0af25d908d07dc6e9956691236.jpg

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้งานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย การซื้อขายประมูลไม้ดอกไม้ประดับออนไลน์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการจัดงานในปีต่อไป

ข่าว : กัญญารัตน์ พันตาคม / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

8ec3041c0da516bc5c031b9fdac41e12.jpg
cafff18fd98ca75e28cffc8c5295b746.jpg