ครม. เห็นชอบ คืนอำนาจบริหารให้ 4 มหาวิทยาลัย “มรภ.ชัยภูมิ ม.บูรพามทร.ล้านนา ม.นครพนม”

4935

ครม. เห็นชอบ คืนอำนาจบริหารให้ 4 มหาวิทยาลัย “มรภ.ชัยภูมิ ม.บูรพามทร.ล้านนา ม.นครพนม”

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ อว. เสนอให้ยกเลิกการควบคุมและคืนอำนาจให้กับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ถูก อว.ควบคุมตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 39/59

ก่อนหน้านี้ อว ได้มีคำสั่งยกเลิกการควบคุม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ถูก อว. ควบคุมตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฯ อีก 1 แห่ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เคยมีปัญหาทั้งเรื่องความขัดแย้งภายใน การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รวมถึงเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล จึงทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยประสบปัญหารุนแรง จึงถูกควบคุมการบริหารดังกล่าว

ขณะนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนจาก จาก อว. จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ในการควบคุมอีก 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อว. จะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเพื่อคืนอำนาจการบริหารให้โดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้

Facebook Comments