ครม. เห็นชอบ ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า(EV) สูงสุด 40% เริ่มในปี 2565-2566

498

ครม. เห็นชอบ ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า(EV) สูงสุด 40% เริ่มในปี 2565-2566

วันที่ 22 ก.พ. 65 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) ประกอบสำเร็จรูปนำเข้าทั้งคัน ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และการนำเข้าทั่วไป ในปี 65-66 ดังนี้

1. ราคาขายปลีกแนะนำ ไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกินร้อยละ 40 ให้ยกเว้นอากร/ ใช้สิทธิ FTA อากรเกินร้อยละ 40 ให้ลดลงอีกร้อยละ 40 สำหรับกรณีนำเข้าทั่วไป อากรร้อยละ 80 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 40

2. ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท กรณีใช้สิทธิ FTA อากรไม่เกินร้อยละ 20 ให้ยกเว้นอากร/ ใช้สิทธิFTA อากรเกินร้อยละ 20 ให้ลดลงอีกร้อยละ 20 สำหรับอัตราอากรนำเข้าทั่วไปให้ลดลงเหลือร้อยละ 60