“ส่งต่อกำลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมใจมอบสิ่งของ สู้ภัยCOVID-19” ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำสิ่งของมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่

114

“ส่งต่อกำลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมใจมอบสิ่งของ สู้ภัยCOVID-19” ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำสิ่งของมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งจากสถานการณ์ในระยะนี้ พบว่า เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเป็นหลัก ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว แต่ไม่เกิดอาการที่รุนแรง ทำให้ข้อมูลผู้ติดเชื้อทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา จึงได้มีการจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ.2565 ขึ้น

ในวันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นำสิ่งของมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายมหาอ๊อสอารีย์ ศรีชะนะ ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนในการนำไปแจกจ่ายสิ่งของให้กับมัสยิด ชุนชน และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

7a91d1e5e5955ee1bb0dc44da4a1f677.jpgb9d1e72bff4e2302ad113430ccababbd.jpg