ครม. เบรก “อนุทิน” ปรับการรักษาโควิดตามสิทธิ สั่งให้ใช้ระบบเดิมรักษาฟรีต่อไป ‼

983

ครม. เบรก “อนุทิน” ปรับการรักษาโควิดตามสิทธิ สั่งให้ใช้ระบบเดิมรักษาฟรีต่อไป ‼

วันที่ 22 ก.พ. 65 น.ส ไตรศุลี ไตรศรณกุล รองโฆษกรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่มีข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้นำโรคโควิด-19 ออกจาก UCEP ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2665 โดยกำหนดให้โรคโควิด-19 เป็นโรคที่รักษาได้ตามสิทธิ์ของประชาชนที่มีอยู่ นั้น
 
น.ส ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขไปซักซ้อมทำความเข้าใจ ในเรื่องการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากช่วงนี้มีผู้ป่วยโอมิครอน โดยเฉพาะผู้ป่วยสีเขียวค่อนข้างมาก อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ โดยเมื่อมีแนวทางบริหารจัดการที่ดีแล้ว ถึงจะกลับเข้ามาเสนอใหม่อีกครั้ง ซึ่งยังไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาว่าจะเสนออีกครั้งเมื่อใด โดยให้ใช้ระบบเดิมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดไปก่อน