เชียงใหม่รณรงค์ “หยุด… เพื่อคนข้าม” สร้างความตระหนักในการข้ามทางม้าลาย ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

200

เชียงใหม่รณรงค์ “หยุด… เพื่อคนข้าม” สร้างความตระหนักในการข้ามทางม้าลาย ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้า สนง. ปภ.จ. ชม.นางบุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุข หัวหน้า สอจร. ภาคเหนือรศ. ลำดวน ศรีศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่(รับผิดชอบงานจราจร)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายได้ร่วมรณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยการสร้างวินัยจราจรเริ่มจากตัวผู้ขับขี่ในการปลูกจิตสำนึกข้ามทางม้าลาย อย่างปลอดภัย ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน

61edbce3f0ac4afc2b31ddd620bb960d.jpg

และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 จากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นเรื่องการเร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และอำนวยความสะดวกจราจร ในตัวเมืองให้มีความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายจราจรควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุการเดินข้ามถนนในทางม้าลายได้อย่างปลอดภัยต่อไป

775d2ba6dbd11523e72b05589cb05c76.jpg
d731928a2822bceaf25c795b442d3a38.jpg

Facebook Comments