รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

205

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
– ผู้ป่วยรายใหม่ 18,885 ราย
– ผู้ป่วยยืนยันสะสม 469,927 ราย
– หายป่วยแล้ว 344,775 ราย
– เสียชีวิตสะสม 896 ราย
—————————-
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
– ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,693,362 ราย
– หายป่วยแล้ว 2,513,269 ราย
– เสียชีวิตสะสม 22,594 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 121,300,004 โดส
b523e621ee3204875c9f2e8043ba4c2c.jpg
33cdf83cba39a5793f6b0e1493073c2b.jpg