คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยสนามบินเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

1138

คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยสนามบินเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

    blank blank blank blank blank blankวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นาวาอากาศตรี ภานุพงศ์ นวลเป็นใย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นผู้แทนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมพิธีปล่อยแถวตรวจตราความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ หน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาทิ ตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 และกองบิน 41 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที