การรถไฟฯ เปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ

4807

การรถไฟฯ เปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (Lanna Modernization) เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (Lanna Modernization) เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

51f346deb2ec0d565499b3dff030b7b5.jpg

จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ยังได้ร่วมขึ้นขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ ขบวนพิเศษ 954 Lanna Modernization ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการตกแต่งขบวนรถไฟและห้องโดยสาร ให้มีความสวยงามแสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน ช่วยให้ผู้โดยสารได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศล้านนาตลอดการเดินทาง โดยเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเชียงใหม่ไปยังสถานีรถไฟลำพูน เยี่ยมชมย่านการค้าโบราณ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด อาทิ กู่ช้าง-กู่ม้า วัดพระธาตุหริภุญไชย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คุ้มเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ ต่อด้วยสถานีลำปาง เพื่อเดินทางโดยรถม้าเยี่ยมชมวัดศรีรองเมือง วัดปงสนุก ชุมชนประตูป่อง ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนสบตุ๋ย ชุมชนรถไฟนครลำปาง และปิดท้ายที่สถานีรถไฟขุนตาน ไปที่จุดถ่ายภาพ และสะพานขามทาชมภู ก่อนเดินทางกลับถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

9c4e01442b9a29a1863ce2cc09cf5f9e.jpg

นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยว่า การเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์สำหรับเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (Lanna Modernization) ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา

68c75d62372a226a7414b58d0e56b490.jpg

“ที่ผ่านาการถไฟฯ ได้มีการทดสอบการเดินรถเชิงพาณิชย์และทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ไปแล้วเมื่อวัน 12 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งการเดินรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และหลังจากมีการนำร่องเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์ไปแล้ว การรถไฟฯ จะมีการจัดทำรายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อเปิดให้สำหรับประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟในภาคเหนือต่อไป”

สำหรับขบวนรถไฟท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดล้านนา ถืออีกเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของการรถไฟฯ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยว กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงและยั่งยืน