ม.แม่โจ้ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจ ATK บัณฑิต-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44

795

ม.แม่โจ้ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจ ATK บัณฑิต-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุมมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดตรวจ ATK โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับบัณฑิตที่มารายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44 ) ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารายงาน จำนวน 1550 ราย เพื่อเป็นการคัดกรองตามมาตรการ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บัณฑิตปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหลังจากนี้จะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งในวันพิธีก่อนเข้ารับจริง

2a4b31fbdb7f4a2cca0afc7da425c45e.jpg

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ต้องเข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยทีมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายในจะได้รับการตรวจ RT-PCR โดยสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง เพื่อเป็นการคัดกรอง ป้องกัน และสร้างความมั่นใจกับทุกส่วนฝ่าย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งนี้

27737d81f856bbfe7a74cba1306f2331.jpg

f9d45c5b86881e4079d3f9219dd7c91f.jpg
0f2dea44595bbb5ce96af712a30f5f42.jpg
0646e0e4131449daa09d32254ca1f1ab.jpg
13a9973c57f325407cd9e2ed33bd44c7.jpg
83832b6173a458375f0ea62279f78832.jpg
77e059909b593b70c72e0bca065555b3.jpg
6b4a7f54cd072090f804a17ba8386c7a.jpg
bafe88ebb74900b1909e2b274df4bf1e.jpg
e5dc485cd8768efb7b4e666d30ed2e89.jpg
d743c96b85f9a4225def1ff4740ee785.jpg
b112918e518a36c1f96bddd4d93d4d5a.jpg
592a518a7b323a8034ceedc6cb4ca14c.jpgdc68dded65c78d32493a735fd1b29d1a.jpg34111c1d7d65c3c890ce4e8a5812f32b.jpg68e9ab00334bcb41eada2d85389a84ba.jpg