รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

100

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รวม 15,242 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 15,060 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 182 ราย
ผู้ป่วยสะสม 337,680 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 8,955 ราย
หายป่วยสะสม 258,841 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 111,393 ราย
———————
เสียชีวิต 23 ราย
aa43fe2e1e8d6d74a357654339ac89d2.jpg

6c74abfe4a380e914c9b4615e8bbc141.jpg

Facebook Comments