ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ)

181

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ)

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (เขมงฺกรมหาเถระ) การส่งเสริมการศึกษาเป็นการสร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชน

อานิสงส์แห่งการสร้างอาคารเรียน จะได้พบครูบาอาจารย์ผู้ทรงภูมิความรู้อันยอดยิ่ง จะทำให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบปฏิภาณ มันสมองอัจฉริยะแตกฉานวิทยาการทางโลก อรรถกถาทางธรรม สำเร็จประโยชน์ สำเร็จผล ในการเล่าเรียนศึกษาทุกอย่างทุกประการ

ช่องทางการร่วมทำบุญ บริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 587-1-00999-8 ชื่อบัญชี วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

Facebook Comments