รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

210

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 261 ราย (เฉพาะ RT-PCR) แยกเป็น
– ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 253 ราย
– ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย
– มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
– อยู่ระหว่างคัดกรองแยกตามอาการ 70 ราย
– รักษาหายเพิ่มวันนี้ 193 ราย
– ยอดตรวจ ATK วันนี้ 7,724 ราย ผลเป็นบวก 1,577 ราย
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 36,289 ราย
– รวมยอดรักษาอยู่ใน รพ. 1,861 ราย
– รวมยอดรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 34,144 ราย
– เสียชีวิตสะสม 214 ราย
45e4745650cb222140a818e022550af7.jpg
b2d49e9dd556122ed74d4091f96b5af9.jpg