รายานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

126

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

-รวม 10,398 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 10,196 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 202 ราย
ผู้ป่วยสะสม 294,434 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 8,922 ราย
หายป่วยสะสม 232,812 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 94,243 ราย
———————
เสียชีวิต 17 ราย
th.jpg
85e7efb622463e5d01e3a5e0d5ee6032.jpg