รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

116

ทะลุหมื่นราย !! ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

รวม 10,490 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 10,273 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 217 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 262,687 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 8,479 ราย
– หายป่วยสะสม 206,894 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 88,463 ราย
———————
– เสียชีวิต 21 ราย
41a02ca42d4438af12b7d6a85df22710.jpg
e324513a4ad0de158f74b4c6616bf8cc.jpg