“ร้องไห้หัก 3 คะแนน” วิจารณ์ยับ โรงเรียนทดสอบเด็กอนุบาล

471

“ร้องไห้หัก 3 คะแนน” วิจารณ์ยับ โรงเรียนทดสอบเด็กอนุบาล

วันที่ 4 ก.พ. 65 ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แจ้งข้อปฏิบัติในการทดสอบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 เพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนต้องเข้าทดสอบทุกฐาน

2. หากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้ ให้หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ 3 คะแนน

3. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องสอบทุกกรณี

ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะข้อที่ 2 ซึ่งหากนักเรียนร้องไห้ให้หัก 3 คะแนน ซึ่งข้อนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก เพราะเด็กก็เป็นเด็กอนุบาล ก็ต้องมีร้องบ้างอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องมาหักคะแนน

blank