รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

91

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

รวม 9,909 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 9,721 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 188 ราย
ผู้ป่วยสะสม 252,197 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,827 ราย
หายป่วยสะสม 198,415 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 86,473 ราย
———————
เสียชีวิต 22 ราย
9ec307d5868936f7006afe38078d3de8.jpg
8927d571e4b62e56ed2a4f7b7c23a496.jpg