เชิญชวนเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ อักษร “งจ” จำนวน 301 หมายเลข ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 ก.พ. 2565!!!

221

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร งจ “การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ” จำนวน 301 หมายเลข ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดประมูล ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์นี้

nLxPuD.jpg

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย ครั้งที่ 28 ในวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) หมวดอักษร งจ “การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ” จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋งในครั้งนี้ ถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล นั่นคือ จะมีการประมูลผ่านทาง www.Tabienrod.com ช่องทางเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยแผ่นป้ายที่จะนำออกประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิกที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ตามคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสงบร่มเย็น มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ประชาชนมีความสุขกันถ้วนหน้า อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองแผ่นป้ายทะเบียนมีแต่ความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลและรถจะนำพาโชคลาภเพิ่มทรัพย์ทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมประมูลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการที่สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบอนุญาตขับรถ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เป็นต้น
nLxsM9.jpgnLxjEW.jpgnLxCwJ.jpg