เริ่มแล้ววันนี้! ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง “ฟอกไตฟรี” ช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้ทุกโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

281

เริ่มแล้ววันนี้! ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง “ฟอกไตฟรี” ช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้ทุกโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิบัตรทองสามารถเลือกวิธีการฟอกไตที่เหมาะสมโดยตัดสินใจร่วมกับแพทย์ ไม่บังคับให้การล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรก หรือ CAPD First Policy อีกต่อไป แต่เปลี่ยนเป็นให้ผู้ป่วยได้เลือกวิธีการฟอกไตที่เหมาะสมโดยตัดสินใจร่วมกับแพทย์ได้หรือ Patient Choice Policy เริ่ม 1 ก.พ. 65

แนวปฏิบัติของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต (ฟอกไต)

ก.ผู้ป่วยรายเดิม (ก่อน 1 ก.พ.2565)

ผู้ป่วยไตที่ล้างไตผ่านช่องท้อง หากต้องการเปลี่ยนมาใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

• ปรึกษาแพทย์ที่รักษา

• เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามที่แพทย์แนะนำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์

ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หลังจาก 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป

• กรณีเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.อยู่แล้ว รับบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สอบถามรายละเอียดจากหน่วยบริการที่ดูแลท่านได้โดยตรง)

• กรณีหน่วยบริการที่ท่านฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. โทร.สายด่วน 1330 เพื่อตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ที่ท่านสามารถไปใช้บริการได้

ข.ผู้ป่วยรายใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป

เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องเข้ารับบริการบำบัดทดแทนไต แพทย์และผู้ป่วยจะตัดสินใจร่วมกันเพื่อเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด (ผู้ป่วยมีทางเลือก ไม่บังคับให้ให้ใช้วิธีล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรกอีกต่อไป)

• ผู้ป่วยสมัครใจล้างไตผ่านช่องท้อง รับบริการตามกระบวนการต่อไป ล้างไตที่บ้านเป็นประจำทุกวัน มีน้ำยาล้างไตส่งถึงบ้าน (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

• ผู้ป่วยสมัครใจฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รับบริการตามกระบวนการต่อไป โดยแพทย์จะส่งผู้ป่วยไปเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่หน่วยบริการที่เหมาะสม ผู้ป่วยเดินทางมาฟอกไตสัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้ง (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

Facebook Comments