รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

262

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 148 ราย

แยกเป็น
– ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 144 ราย
– ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– อยู่ระหว่างคัดกรองแยกตามอาการ 35 ราย
– รักษาหายเพิ่มวันนี้ 112 ราย
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 34,452 ราย
– รวมยอดรักษาอยู่ใน รพ. 1,506 ราย
– รวมยอดรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 32,707 ราย
– เสียชีวิตสะสม 204 ราย
e8ab01ac2561f6b98bed642dc45bebe2.jpg
7ea9426832266d0fa0fc4b09b7509b9d.jpg