การไฟฟ้าฯ แจ้งก่อสร้างสายไฟใต้ดิน จุดกลับรถใต้สะพานขัวสรีเวียงพิงค์ ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 65

1218

การไฟฟ้าฯ แจ้งก่อสร้างสายไฟใต้ดิน จุดกลับรถใต้สะพานขัวสรีเวียงพิงค์ ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่วงวันที่ 1 ก.พ. 65 – 31 มี.ค. 65 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการดันท่อลอด (ท่อร้อยสายไฟฟ้า ระบบ 115 เควี) ข้ามแม่น้ำปิง บริเวณสะพานขัวสรีเวียงพิงค์ (สะพานป่าตัน)

nG2chy.jpg

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 (1 ก.พ 65 – 28 ก.พ. 65) จะเริ่มดำเนินการดันท่อลอดบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานฝั่งขาออกเมืองเชียงใหม่ ตั้งเครื่องดันบริเวณหน้าโรงเรียนวัดป่าตัน ข้ามฝั่งถึงบริเวณหน้าซอยทางเข้า ศูนย์ DSI

nG2xYJ.jpg

ช่วงที่ 2 (1 มี.ค 65 – 31 มี.ค. 65) ดันท่อลอดบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานฝั่งขาเข้าเมืองเชียงใหม่ ตั้งเครื่องดันก่อนถึงจุดกลับรถฝั่งฟ้าฮ่าม ข้ามฝั่งไปถึงบริเวณหน้าร้านลาบป่าตัน

nG2iX9.jpg

ประชาสัมพันธ์เพื่อวางแผนการเดินทาง และขอความกรุณาลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขออภัยความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

nG2gED.jpg

Facebook Comments