รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

118

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รวม 7,422 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,161 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 261 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 224,529 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 8,715 ราย
– หายป่วยสะสม 174,271 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,014 ราย
———————
– เสียชีวิต 12 ราย
6cacddd4c710f365396375ff3dcabb8e.jpg
50ea35570d3a1a15dfe1d7fb35794d05.jpg