อัปเดตอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง อาการสมองบวมลดลงอย่างต่อเนื่อง ขยับแขนและขาในแนวราบได้เช่นเดิม ยังคงต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

634

อัปเดตอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง อาการสมองบวมลดลงอย่างต่อเนื่อง ขยับแขนและขาในแนวราบได้เช่นเดิม ยังคงต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

วันที่ 31 ม.ค. 65 โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายงานความคืบหน้าอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง มารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลราชวิถี (ฉบับที่ 5) ระบุว่า ความคืบหน้าอาการผู้ป่วยจากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 พบว่า อาการสมองบวมลดลงอย่างต่อเนื่อง การตอบสนองต่อระบบประสาทและสัญญาณชีพของผู้ป่วยคงที่ ความดันและการหายใจปกติ มีการตอบสนองต่อการตรวจโดยการขยับแขนและขาในแนวราบได้เช่นเดิม ม่านตาตอบสนองต่อแสงปกติ แพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังคงต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และจะประเมินอาการทางสมองเป็นระยะต่อไป

Facebook Comments