รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565

74

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

รวม 8,008 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,842 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 166 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 217,107 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 8,215 ราย
– หายป่วยสะสม 165,556 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 84,319 ราย
———————
– เสียชีวิต 16 ราย

f72d9746e4f58b3e697070f83d5310be.jpg

0ea979b57460a594af643eaeb50498eb.jpg