หมอเฉลิมชัยเผย ค้นพบไวรัสโคโรน่าชนิดใหม่เข้าเซลล์มนุษย์ได้ ลักษณะคล้ายไวรัสก่อโรค MERS ซึ่งรุนแรงกว่า SARS 3 เท่าตัว!!!

119

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2565 น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิม) ตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้โพสต์ข้อมูลบน blockdit ส่วนตัว “ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย” โดยระบุข้อความว่า

ด่วนและต้องติดตาม !! พบไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ ( NeoCoV ) เข้าเซลล์มนุษย์ได้ ลักษณะคล้ายไวรัสก่อโรค MERS ซึ่งรุนแรงกว่า SARS  3 เท่าตัว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ได้ค้นพบไวรัสโคโรนา (Corona Virus) ชนิดใหม่ในค้างคาวที่ประเทศแอฟริกาใต้ เรียกชื่อว่า NeoCoV

โดยมีลักษณะสารพันธุกรรมที่ใกล้เคียงมากกับไวรัสก่อให้เกิดโรค MERS มาก จนมีโอกาสที่จะเรียกว่า MERS-CoV-2

ซึ่งไวรัสโคโรนาลำดับ 7 ที่ก่อโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ก็มีสารพันธุกรรมที่ใกล้เคียงมากกับไวรัสก่อโรค SARS จนเรียกว่า SARS-CoV-2 มาแล้ว

องค์การอนามัยโลกได้ออกมาให้ความเห็นว่า ไวรัสใหม่ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะต้องเร่งศึกษาหาข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเร็วต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น

ทำไมการค้นพบครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นที่ตื่นเต้นกันมาก ตลอดจนมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะทำให้เกิดผลกระทบกับมนุษยชาติอย่างไร

  • ไวรัสก่อโรคโควิด-19 เป็นไวรัสตระกูลโคโรนาลำดับ 7 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับไวรัสก่อโรค SARS ซึ่งเป็นไวรัสโคโรนาลำดับ 5 มาก จึงตั้งชื่อว่า SARS-CoV-2
  • โรค SARS นั้น มีความรุนแรงน้อยกว่า MERS ถึง 3 เท่า โดยมีอัตราการเสียชีวิต 10% ในขณะที่โรค MERS เสียชีวิตมากถึง 30%
  • ไวรัสก่อโรค MERS เป็นไวรัสโคโรนาลำดับ 6
  • ไวรัสตระกูลโคโรนาที่ก่อโรคในมนุษย์ที่ผ่านมา คือ

ลำดับที่ 1-4 ก่อให้เกิดโรคหวัด

ลำดับที่ 5 ก่อให้เกิดโรค SARS

ลำดับที่ 6 ก่อให้เกิดโรค MERS

ลำดับที่ 7 ก่อให้เกิดโรค COVID-19

  • ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า NeoCoV ที่พบในค้างคาวครั้งนี้ เกิดไปมีลักษณะใกล้เคียงกับ MERS มาก และมีโอกาสที่จะถูกตั้งชื่อว่า MERS-CoV-2 ถ้าก่อโรคในมนุษย์ได้จริง คือเป็นไวรัสโคโรนาก่อโรคในมนุษย์ลำดับที่ 8
  • ความน่าเป็นห่วงก็คือ ไวรัสที่อยู่ในค้างคาวจะไม่ก่อโรคในมนุษย์ ถ้าไม่สามารถจับและเข้าไปในเซลล์มนุษย์ได้ แต่ไวรัสใหม่ที่ค้นพบนี้บังเอิญสามารถจับกับหน่วยรับ ACE-2 แล้วเข้าเซลล์ร่างกายมนุษย์ได้
  • จึงมีความกังวลว่า ไวรัสใหม่นี้อาจจะก่อโรคแบบ COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) ได้ และอาจจะรุนแรงกว่า COVID-19

รายละเอียดเกี่ยวกับโรค SARS และ MERS คือ

SARS ระบาดในปี 2003 (พ.ศ. 2546) มีผู้เสียชีวิต 10%

MERS ระบาดในปี 2012 (พ.ศ. 2555) มีผู้เสียชีวิต 30%

COVID-19 ระบาดในปี 2019 (พ.ศ. 2562) เริ่มต้นมีเสียผู้เสียชีวิต 5%  ปัจจุบันผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1.53% โดยมีผู้เสียชีวิต 5.67 ล้านคน จากผู้ติดเชื้อ 371 ล้านคน

ถ้าไวรัสโคโรนาชนิดใหม่สามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ขึ้นมาได้จริง ก็อาจเรียกชื่อว่า COVID-22

ถ้าคำนวณตามสัดส่วนของโรค SARS และ MERS ที่รุนแรงขึ้น 3 เท่า ก็อาจจะทำให้ COVID-22  มีผู้เสียชีวิตมากกว่า COVID-19 ถึง 3 เท่า

เช่น ในปัจจุบัน โควิด-19 เสียชีวิต 5.67 ล้านคน ถ้าเป็นโควิด-22 ก็จะเสียชีวิตมากถึง 17 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวนี้ยังมีความไม่แน่นอนส่วนหนึ่ง ที่จำเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้ากันอย่างเร่งรีบ

ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ร่วมกับหน่วยงานระดับโลกอีกหลายหน่วยงานเช่น องค์การระดับโลกเรื่องสุขภาพสัตว์ องค์การอาหารและเกษตรโลก ตลอดจนโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ

เพื่อที่จะรีบหาข้อมูลและสรุปให้ได้โดยเร็วที่สุดว่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ มีโอกาสก่อโรคโควิดในมนุษย์มากน้อยเพียงใด

ที่มา : blockdit “ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย https://www.blockdit.com/posts/61f54d520b5f2ad31a50990e

Facebook Comments