พิธีปิดโครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

148

พิธีปิดโครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

โครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนทุน 150,000 เหรียญสหรัฐเพื่ออนุรักษ์เรือนไม้ล้านนาโบราณจำนวน 9 หลัง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ฌอน โอนีลล์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่” ภายใต้ AFCP ซึ่งดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราภูมิใจที่ได้ช่วยภาคีชาวไทยของเราอนุรักษ์องค์ประกอบสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยนี้

34e984dcaf7fef2eb0a4f9bd0d3b0556.jpg

6f93c7e1673c87562640f30cf79a7c5c.jpg
09241a68ef885aa20b26b044043828da.jpg4f0c65b555291be28048338839cc4b91.jpg
9258869c8f329ceee90f276d93900b0c.jpg
fab8a130b7ecf432040b23d401d2df72.jpg

Facebook Comments