รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 29 มกราคม 2565

107

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

รวม 8,618 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,402 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 216 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 200,655 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 8,358 ราย
– หายป่วยสะสม 149,512 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,939 ราย
———————
– เสียชีวิต 19 ราย
73cca821132c99deada12013cb515985.jpg
45da9b6e904c8a810d29743b6df319e2.jpg