เตือนภัยอีเมลธนาคารปลอม หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เสี่ยงโดนล้วงข้อมูลการเงิน

2867

เตือนภัยอีเมลธนาคารปลอม หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เสี่ยงโดนล้วงข้อมูลการเงิน

     แจ้งเตือนอีเมลและเว็บไซต์หลอกลวงลูกค้า (Phishing) ซึ่งปัจจุบันมีอีเมลหลอกลวง หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ โดยระบุชื่อผู้ส่ง Bualuang Securities และจะมีลิงก์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ปลอมแปลงที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมา โดยมีเจตนาเพื่อล่อลวงให้ท่านกรอกข้อมูลทางการเงินส่วนตัว เช่น รหัสประจำตัว (User ID) รหัสลับส่วนตัว (Password) เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
       หากพบว่าบริการที่ท่านใช้งานอยู่ปรากฏหน้าจอหรือข้อความที่ไม่คุ้นเคย หรือหากท่านได้กรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ปลอมแล้ว โปรดติดต่อ BLS Customer Service โทร. 0-2618-1111 หรือ ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555 ทันที

Facebook Comments